Sztuka w moim mieście …

Cytadela Poznań

Poznańska Cytadela

Na północ od Starego Miasta wznosi się Wzgórze Św. Wojciecha.

cytadela poznan mapa2 Cytadela Poznań

Znajdziemy tam kościół św. Wojciecha.

kosciol swietego wojciecha poznan1 Cytadela Poznań

Jest to gotycka budowla, obok której postawiono dzwonnicą pochodzącą z początku XVII w. Nad nawami widać sklepienie gotyckie. Ściany i sklepienia pokryte są secesyjnymi polichromiami Antoniego Procajłowicza, wykonanymi na początku XX w. W okresie świąt Bożego Narodzenia wielką atrakcją jest ruchoma szopka z korowodem postaci historycznych: władców, bohaterów narodowych, uczonych i artystów. W 1923 r. pod kościołem powstała Krypta Zasłużonych Wielkopolan . Znajdują się tu groby m.in. Józefa Wybickiego, Feliksa Nowowiejskiego, urna z sercem generała J. H. Dąbrowskiego. W podziemiach spoczywają również dawni proboszczowie kościoła.

Naprzeciw kościoła św. Wojciecha stoi kościół św. Józefa .

kosciol swietego jozefa poznan1 Cytadela Poznań

Utrzymany w  charakterystycznych dla wielkopolskiego baroku formach został wzniesiony w 2 połowie XVII w. Jest to dzieło architekta Krzysztofa Bonadury Starszego. Wnętrze jest bardzo ascetyczne. Został tu pochowany zbarażczyk Mikołaj Jan Skrzetuski, pierwowzór bohatera „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Do kościoła przylega klasztor karmelitów bosych. Obok kościoła rozciąga się najstarsza w Poznaniu nekropolia Cmentarz Zasłużonych. Założono go na początku XIX w. jako cmentarz parafii farnej. Są tu pochowani m.in. weterani wojen napoleońskich i powstań narodowych, zasłużeni dla nauki i kultury, trzej prezydenci Poznania.

Schodząc ze wzgórza ul. Księcia Józefa skręcamy w prawo w al. Niepodległości i dochodzimy do Cytadeli. Położone na północ od Starego Miasta Wzgórze Winiarskie w XIX w. zamieniono w twierdzę. W trakcie kilkutygodniowych ciężkich walk w 1945 r. fortyfikacje zostały zniszczone, a na tym terenie utworzono rozległy park.

cytadela poznan2 Cytadela Poznań

Południowo-wschodni stok wzgórza zajmują cmentarze żołnierzy poległych podczas I i II wojny światowej. W pozostałościach twierdzy mieści się dzisiaj Muzeum Uzbrojenia oraz  Muzeum Armii „Poznań” . Obecnie Cytadela to rozległy park o powierzchni około 100 ha, popularne miejsce spacerów i aktywnego wypoczynku. W 2002 r. na terenie Cytadeli umieszczono rzeźby Magdaleny Abakanowicz, światowej sławy polskiej rzeźbiarki. Ekspozycja stała Muzeum Uzbrojenia jest poświęcona walce mieszkańców Wielkopolski z naporem germańskim w czasie zaboru pruskiego, walce związanej z wyzwoleniem miasta przez Armię Radziecką oraz bojowi o Cytadelę w 1945 r. Znajdują się tu zbiory militariów – bogata kolekcja broni i sprzętu wojskowego.

Muzeum Armii Pozna%C5%841 Cytadela Poznań

W Muzeum Armii „Poznań” prezentowane są militaria, fotografie, dokumenty dotyczące armii. Ekspozycje stałe to: „Dzieje Armii „Poznań” – dzieje wojska i wojskowości na terenie Wielkopolski w latach 1918-1939″; „Wielkopolska walcząca 1939-1945″ – ekspozycja obrazuje kształtowanie się i działalność polskich organizacji konspiracyjnych w okupowanej Wielkopolsce w okresie II wojny światowej; „Eksponaty pobojowiskowe znad Bzury” – ze zbiorów Juliusza Molskiego.

>>> Następna trasa